NL EN

Strategie

Een van de basis doelen van elke organisatie is continuiteit, maar om dit behalen betekent het wel dat de organisatie vooruit moet blijven gaan. De vraag is echter, waar ga je naartoe?

Om de juiste richting te bepalen, maak je gebruik van een kaart, of tegenwoordig een GPS systeem. In business termen, is dat een strategie. Jouw strategie bepaalt het eindpunt, maar ook de route daar naartoe. 

De gewenste richting kan varieren, van groei tot innovatie, maar een strategie zal bepaald moeten worden om daar te kunnen komen.

Maar hoe ontwikkel je een strategie? Stap voor stap:

 1. Analyseer jouw status quo
  Kijk eerst goed om je heen alvorens je de weg opgaat. Dit is een basis principe alvorens je aan een reis begint. Zakelijk betekent dit dat je gaat kijken waar de organisatie nu staat; wat zijn de positieven, wat kan verbeterd worden en wat zijn de toekomstige kansen.

  Basis technieken zoals een SWOT analyse gekoppeld aan een Confrontatiematrix kunnen hierin assisteren.

 2. Ontwikkel een visie voor de organisatie
  Een visie bepalen houdt in dat de organisatie aangeeft wat het ultimie doel is. De visie beschrijft het eindstation en het doel van de organisatie’s inspanningen.

 3. Ontwikkel de missie voor de organisatie
  De missie beschrijft de route die de organisatie zal nemen om de visie te behalen. Het beschrijft de korte termijn doelen voor het behalen van het lange termijn resultaat.

 4. Beschrijf de strategische doelstellingen
  In deze fase worden de hoofddoelstellingen voor de gehele organisatie beschreven. Dit zijn meetbare stappen die aan kunnen tonen dat de organisatie op weg is naar het lange termijn doel.

 5. Incorporeer de taktieken
  Dit zijn korte termijn actieplannen om een vastgestelde doelstelling te behalen. Het zal inhoudelijk acties voor de gehele organisatie bevatten die ertoe moeten leiden dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Communicatie is een essentieel onderdeel in deze fase.

 6. Managen
  Dit is de controle fase. Hier worden doelstellingen beoordeeld/herzien, actieplannen gechecked en moet ervoor gezorgd worden dat het einddoel altijd in beeld blijft.

Contact Pelatis en laten wij samen de route bepalen!

Contact ons direct
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later