NL EN

Markt onderzoek

Marktonderzoek heeft vele definities. Wij beschrijven het als de georganiseerde activiteit om informatie te verzamelen omtrent (verschillende) markten, klanten wensen en voorkeuren.

Het doel bepaalt het onderzoekstype, maar onderzoek valt voornamelijk in 2 soorten onder te verdelen:
  • Kwantitatief onderzoek
  • Kwalitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek wordt gebruikt bij, zoals het woord het aangeeft, het kwantificeren van data en dat om te zetten in bruikbare statistieken. Hier worden resultaten van een grotere groep gegeneraliseerd. Patronen binnen het gene dat onderzocht is dienen hier aan het ligt te komen.

Kwalitatief onderzoek verschilt in dat het meer een verkennend doel dient. Hier onderzoekt men meer onderliggende gedachtes, terwijl kwantitatief onderzoek meer de bestaande opinies kwantificeert. Kwalitatief onderzoek geeft meer inzicht in het vraagstuk.

Wil je weten wat daar buiten ligt en hoe men over bepaalde dingen denkt?Contact ons dan snel!

Contact ons direct
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later