NL EN

Achtergrond

Pelatis streeft ernaar om klanten klaar te stomen voor hun toekomst. Dit kan alleen als deze bewust zijn van de veranderingen die gaande zijn binnen en buiten hun speelveld. Deze veranderingen kunnen te zijner tijd een hevige impact hebben op de organisatie, en de organisatie heeft er veel aan om er dan klaar voor te zijn.

De Missie van Pelatis is dan ook:
"Partneren met onze klanten en toeleveranciers, en deze in staat stellen de status quo uit te dagen en veranderingen te omarmen, zonder het kerndoel uit het oog te verliezen."

De Visie van Pelatis sluit daar ook op aan:
"De meest verstorende commerciële organisatie op aarde"
We leven ook volgens de onderstaande waarden:

Deze waarden moeten onder alle omstandigheden worden nageleefd want wij geloven dat op deze manier hetgeen wij beloven gewaarborgd wordt.

Creativiteit

We zijn niet tevreden met de status quo. Daarom ondersteunen wij het gebruik van de verbeelding om nieuwe manieren te ontdekken om onze doelen te vervullen.

Competitie

Wij zien markten als speeltuinen en willen elke wedstrijd waarin wij participeren winnen.

Empathie

Wij begrijpen en delen de emoties van onze klanten, en gebruiken onze vaardigheden om oplossingen te ontwikkelen die deze emoties omarmen.

Passie

Wij voeren gepassioneerd het werk voor onze klanten uit. Ons verlangen om onze klanten tevreden te stellen uit zich in de manier waarop wij ons inzetten om de taak naar behoren uit te voeren.

Prestatie

Het is onder geen enkele voorwaarde toegestaan niet te leveren wat wij beloofd hebben.

Respect

In alles dat wij doen houden wij altijd de wensen, gevoelens en rechten van alle levende dingen in acht.
Whoops! The requested page could not be loaded!
Please check your internet connection, or try again later